Hjelp med byggesøknaden

Alle husprosjekter starter med en visjon og veien frem til ferdigattest og innflyttingsklar bolig er lang og noen ganger komplisert. Vi bistår med realisere denne drømmen, og alt starter med en byggesøknad. Vi kan lede prosessen og spare deg for vanskelig og tidskrevende oppgaver. Vi fører dialogen med kommunen og innhenter relevante opplysninger.

Vi tar ansvar for hele prosessen

Drømmen om et nytt hus, hytte eller et påbygg/tilbygg til eksisterende bolig må prosjekteres, omsøkes og kostnadsberegnes før det kan bygges. Vi kan bistå med deler av arbeidet eller total prosjektledelse.

Vi kan stå som ansvarlig søker i Deres prosjekt og dermed være et proffesjonelt bindeledd mellom deg som tiltakshaver og kommunen som behandler saken. Vi påser at alle ansvarsområdene dekkes og vi følger tiltaket helt frem til ferdigattest.

Vi vurderer tiltaket opp mot gjeldende reguleringsplan og finner ut om tiltaket krever søknad om dispensasjon. Vi gir deg viktig råd som er relevant til Deres prosjekt. Gjelder det en byggesøknad uten ansvarsrett, kan vi levere ferdig utfylte søknadspapirer klar for deg å undertegne og sende til kommunen.  Ved bruksendring av en kjelleretasje til boligformål kan vi kartlegge tiltak som må iverksettes.