Rehabilitering av gamle hus

Det finnes rundt 700.000 småhus i Norge som er bygget før 1990. De aller fleste av disse tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon, oppvarming eller varmeisolering.

Hva innebærer en rehabilitering?

Det er stort sett snakk om etterisolering på utsiden av byggene, samt utskiftning av vinduer og installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Den største utfordringen med gamle hus er gjerne gulv, da det er vanskelig å isolere under et hus som allerede er ført opp.