Inneklima

Hvert år får tusenvis av hjem fuktskader, mugg eller hussopp. Nesten alle opplever dette en gang i løpet av livet, og når det skjer er det ikke bare ubehagelig, det er ofte svært kostbart. Noe som er felles for de fleste berørte hjem er at fuktskader blir oppdaget sent, med dyre reparasjoner som resultat.

Fuktskader og angrep av mugg kan forårsake helseproblemer som allergier og andre plager. Fukt- og muggskader er et vanlig problem i både gamle og nye hus. Mistenker du fuktskader i huset gjennom lukt, misfarging eller lekkasje, bør du få utført en inspeksjon eller en fuktmåling raskest mulig. Ikke prøv å fikse dette problemet selv, men ta kontakt med profesjonelle.

Kjeller

Vann kommer fra bakken under og rundt huset. Skadene oppdages ofte gjennom mugglukt inne i huset, og påvirker kjellerens gulv. Fukten og muggen kan føre til helseproblemer og dårlig innemiljø selv om du ikke kjenner lukten av mugg. Derfor må grunnen ha fuktbeskyttelse på utsiden. Krypekjellere er kjellertypen som er mest utsatt for fukt- og muggskader. Innredete og isolerte kjellerrom er også ofte utsatt for mugg. Kjellervinduer som ikke vedlikeholdes lar ofte fukt slippe inn i kjelleren. Planter som vokser for nære huset kan også føre fukt inn i veggene. Kjellere kan selvfølgelig også få mugg og fuktskader innenfra om det skulle oppstå lekkasje i gulv eller vegger i våtrom.

Tak

En liten skade på taket kan gi større følger andre steder i huset. Taket er en veldig viktig del av husets fuktbeskyttelse. Sammen med fasaden er det den delen som utsettes hardest for nedbør, vind og temperaturforskjeller. Sprekker, hull, mose og løv kan forårsake fuktproblemer på taket og loftet. Skorstein, takrenner og nedløpsrør er også deler som av taket som du ikke må glemme å kontrollere. Flate tak har større risiko enn andre tak for å utsettes for fuktskader. Tak kan se ut og være konstruert på mange måter, men noe har de fleste tak felles. Det ytterste laget må stå i mot nedbør og vind. Det består oftest av tegl eller bølgeblikk.